TfK 2008.187 VLD

V.L.D. 11. december 2007 i anke 8. afd. S-1449-07
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Henrik Garlik Jensen, Odder).

(Torben Geneser, Peter Buhl og Kim Sommer (kst.) med domsmænd).

Retten i Århus, 11. afdelings dom af 11. juni 2007:

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 14. maj 2007 tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244, ved den 6. maj 2007 ca. kl. 00.10 på Frederiks Alle 30, 8000 Århus C, at have tildelt F flere spark og slag på kroppen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Tiltalte har forklaret, at han dagen før, lørdag aften, havde været hjemme hos sig selv sammen med et par kammerater, C og E. De spillede Risk, drak rødvin og hyggede sig. Han drak selv »så hatten passede«. Han tog ikke stoffer. Han var beruset, og det var de andre også. De forlod hans bopæl omkring midnat for at gå i byen. Han havde cowboybukser og en rød t-shirt på. Han gik foran C og E. Han standsede op på hjørnet af Morten Børups Gade og Frederiks Alle og ventede på de andre. Der blev han antastet af F. F sagde et eller andet, som han ikke husker i dag. Han husker ikke, hvad F ville. På en eller anden måde opstod der tumult mellem dem. Han erindrer ikke, hvordan det opstod, eller hvem der startede. Tumulten bestod i skubberi mellem ham og F. Han slog ikke F, men F slog måske ham, for han havde en bule i hovedet dagen efter. Han tror ikke, at han selv var nede at ligge på asfalten. Han husker ikke, om F var nede at ligge. Han erindrer ikke, at han har slået eller sparket F. Episoden endte med, at de pludselig gik hver til sit. Han gik hjem og skiftede t-shirt, idet den var revet i stykker. Herefter tog de igen i byen. Da han kom hen til hjørnet af Morten Børups Gade og Frederiks Alle igen, blev han anholdt af politiet. Episoden skete ca. 20 meter fra hans hjem.

Tiltalte har vedrørende sine personlige forhold forklaret, at han har fast arbejde på lageret hos - - -. Han bor alene og har ingen børn. Hvis han får en ubetinget frihedsstraf, bliver han fyret. Han har ikke noget misbrug af stoffer.

F har som vidne forklaret, at han den pågældende aften kom til værtshuset på hjørnet af Morten Børups Gade og Frederiks Alle ved 21-22 tiden og var der i et par timer. Han fik forholdsvis meget at drikke og var godt beruset. Han fulgtes ikke med nogen. Han gik fra værtshuset ca. 5 minutter før episoden. Han ville hjem, men satte sig ned på en trappe ved siden af værtshuset for at få en smøg. Kort tid efter kom der tre unge mennesker gående hen imod ham. Han troede, at de bare ville passere, men i næste nu kom der pludseligt et skinneben op i hovedet på ham. Der blev ikke sagt noget. Han rejste sig vist nok op, hvorefter han ikke rigtig husker mere. Det næste han husker er, at han satte sig tilbage på trappen, og at de tre unge mennesker var væk. Han genkender i dag tiltalte som den person, der sparkede ham. Efter ca. 5-10 minutter kom der en patruljebil, og han kunne se, at tiltalte sad inde i politibilen. Han udpegede tiltalte for politiet. Han undrede sig over, hvordan politiet var kommet ind i billedet. Han var ikke på skadestuen. Han havde blå mærker i ansigtet og var øm i kæberne. Han tror, at han fik flere slag, men det er ikke noget, han husker. Han havde ikke blå mærker på kroppen, og han var ikke øm i kroppen dagen efter. Han har ikke noget erstatningskrav. Han husker kun ét spark i ansigtet, og at der efterfølgende var noget tumult. Det var tiltalte, der henvendte sig til ham og ikke omvendt. De tre personer interesserede ham slet ikke. Han registrerede bare, at de kom. Han ved ikke, om han besvimede eller havde et blackout, men han kan ikke huske alt fra episoden. Det er korrekt, at han ikke ønskede at gøre noget ud af sagen, og at han ikke ville på skadestuen. Han havde jo ikke fået alvorlige skader, og har andet at lave end at køre sag.

A har som vidne forklaret, at han den pågældende nat fulgtes med en kollega op ad Frederiks Alle. De havde været på arbejde og han havde drukket en enkelt øl. De var på vej hjem og skulle til højre ad Morten Brørups Gade. Idet de kom rundt om hjørnet, så de en mand ligge på asfalten og en anden mand sparke ham i hovedet. De vendte om og gik over Morten Brørups Gade og videre ud på broen over jernbanen. Han har selv oplevet at blive overfaldet og var derfor meget forskrækket. De kunne stadig se, hvad der foregik, da de kom over på broen. Han kunne se, at personen, der havde ligget ned, blev ved med at få tæsk. Der var fire mennesker i alt: ham der blev slået, voldsmanden og to andre. De to andre gjorde ikke noget, men talte sammen. Manden, der fik tæsk, var så fuld, at han nærmest virkede bevidstløs. Manden slog ikke igen og sagde ikke noget. Vidnet lod være med at kigge derhen, mens han og kollegaen krydsede vejen. Da han kiggede derover igen, stod manden op og blev slået i hovedet. Til sidst blev manden slået og faldt bagover og slog hovedet ned i asfalten, hvorefter han blev trampet i hovedet. Voldsmanden satte sig ned og det så ud som om, at han snakkede med voldsofferet, der efter nogen tid kom op at stå igen. Voldsmanden sparkede nu offeret i maven, så offeret faldt ind i en dør. Episoden sluttede, da der kom en dame ud fra et hus og råbte. Herefter gik de tre fyre. Manden, der havde fået tæsk, sad »groggy« tilbage. Næsten med det samme kom der fire politibiler. Der havde på dette tidspunkt forsamlet sig en del vidner, som fortalte politiet, hvilken vej, de tre personer var gået. Nogle betjente blev stående og talte med forurettede og vidnerne. Pludselig kom de tre fyre gående tilbage med drinks i hånden. Vidnerne udpegede dem, hvorefter voldsmanden blev anholdt. Han genkender i dag i retten tiltalte som voldsmanden. Han er næsten sikker på, at tiltalte fulgtes med to fyre, men den ene kan måske have været en pige. Forurettede blev efterladt alene, og han så, at forurettede vaklede af sted og prøve at låse sin cykel op. Han tror, at forurettede var fuld.

B har som vidne forklaret, at han den pågældende aften havde været ude og bowle i nærheden af Frederiks Alle. Han var sammen med en kammerat, D, og deres kærester. Han havde drukket alkohol og var lettere beruset. De var på vej hjem ad Morten Børups Gade. Han så noget tumult og gik over på den anden side af vejen. Han så, at der holdt en bil med det lange lys tændt, som lyste det hele op. Han så, at der var en person, der blev sparket i hovedet. Personen stod op ved de to første spark, hvorefter han faldt ned på en trappe. Personen fik derefter to spark mere. Han husker ikke, om de to sidste spark ramte i hovedet eller på kroppen. Forurettede slog ikke igen. Derefter kom politiet. De stod da på broen, og der kom en politimand for at afhøre dem. Han ved ikke, hvad der stoppede volden - om det var politiets ankomst eller nogle andre mennesker. Han så ikke voldsmanden igen. Han genkender ikke voldsmanden i dag i retten. De forlod stedet, da politiet havde talt med dem. Da var forurettede stadig på stedet.

C har som vidne forklaret, at tiltalte og han er kammerater. De var den pågældende aften sammen med vidnets veninde, E. De var hjemme hos tiltalte. Han fik meget at drikke og blev rigtig fuld. Han ved ikke, hvornår de forlod tiltaltes lejlighed, og husker ikke, hvor mange de fulgtes ad. De ville i byen. Han husker kun, at de forlod lejligheden for at gå i byen, og at tiltalte derefter blev anholdt. Han så ingen vold og ved ikke, hvorfor tiltalte blev anholdt. Han husker ikke, hvor han gik i forhold til tiltalte.

D har som vidne forklaret, at han den pågældende aften havde været ude at bowle med en kammerat, B, og deres kærester. De var på vej hjem og kom gående ad Morten Børups Gade mod Frederiks Alle. Han havde drukket, men var ikke meget fuld. Han så, at der stod tre personer, hvoraf den ene sparkede på en fjerde person. Forurettede fik først 1-2 spark i hovedet, mens han stod op, hvorefter han satte sig ned og fik yderligere 1-2 spark i hovedet. Forurettede fik således i alt 2-4 fire spark, som alle ramte i hovedet. Derefter kom der en bil, og episoden stoppede. Han kan ikke sige med sikkerhed, at han så voldsmanden igen senere, men han så en person blive anholdt. Forurettede hverken sparkede eller slog. Han tror, at det var den bil, der kom kørende, der fik episoden til at stoppe. Han mindes ikke, at der blev råbt noget. Det kan godt passe, at han til politiet har forklaret som anført i politirapporten, bilag 8, side 1, nederst, at han hørte én råbe »Stop - - - -«, og at det var sådan det var. Han husker det bare ikke i dag.

E har som vidne forklaret, at hun kun kender tiltalte lidt. Den pågældende aften var første gang, hun var i Århus. Hun kom for at besøge en ven, C, og var med C på besøg hos tiltalte. Hun drak alkohol og blev fuld. På et tidspunkt forlod de tiltaltes lejlighed for at gå i byen. Så vidt hun husker, gik C og hun foran tiltalte. På et tidspunkt sagde C til hende, at hun skulle gå tilbage til tiltaltes lejlighed, fordi tiltalte var oppe at slås. Hun så, at der lå en fremmed mand, og at T stod ved manden. Hun husker ikke, hvad tiltalte foretog sig. Foreholdt sin forklaring ifølge politirapporten bilag 5, side 1, nederst, har vidnet forklaret, at hun ikke husker at have forklaret til politiet, at hun så tiltalte sparke manden 3 gange. Hun blev afhørt af politiet samme aften. Hun husker nu, at hun så tiltalte sparke manden, men hun husker ikke, hvor mange gange han sparkede. Hun husker heller ikke, om manden, der blev sparket, sad på en trappe, og om han blev sparket, mens han sad eller lå ned. Hun så ikke, hvor sparkene ramte.

Politiassistent P har som vidne forklaret, at han den pågældende aften blev tilkaldt til Frederiks Alle efter anmeldelse om et overfald med slag og spark. Der kom flere patruljevogne til stedet. Han så, at der på stedet halvt lå, halvt sad, en mand på en trappesten. Manden havde mærker i ansigtet og nakken og virkede konfus og påvirket af alkohol. I starten sagde manden, at han ikke vidste, hvad der var sket. Senere forklarede manden, at han var blevet sparket i nakken og på siden af ansigtet. Flere vidner fortalte, at de havde set ham blive sparket flere gange. Han blev på stedet for at tale med vidner og forurettede. På et tidspunkt kom et vidne hen og fortalte, at voldsmanden var på vej tilbage. Han så tre personer nærme sig. Forurettede og vidner udpegede en af de tre personer som voldsmanden. Voldsmanden er identisk med tiltalte. Tiltalte blev herefter anholdt. Han snakkede ikke selv med tiltalte. Tiltalte havde ikke synlige skader og virkede rolig, men spirituspåvirket. Fyren, som tiltalte fulgtes med, kunne ikke huske noget, men pigen kunne huske at have set tiltalte tildele forurettede tre spark. Det var ham, der afhørte pigen. Forurettede virkede meget ligeglad og startede med at sige, at det var lige meget. Han tror, at det var, fordi tiltalte var meget beruset og konfus. Forurettede ville dog gerne fortælle, hvad der var sket. Forurettede ville ikke på skadestuen, men ønskede kun at komme hjem og sove. Politiet og forurettede forlod stedet samtidig. Forurettede vaklede selv fra stedet, da patruljevognene kørte.

Rettens begrundelse og afgørelse


Efter vidneforklaringerne afgivet af F, A, B, D og E er det bevist, at tiltalte har tildelt F flere spark i hovedet. Det er derimod ikke bevist, at tiltalte har sparket F på kroppen og slået ham. Det kan ikke lægges til grund, at F forinden havde kontaktet tiltalte eller på anden måde givet anledning til volden, og tiltaltes forklaring herom afvises. Tiltalte er i det anførte omfang skyldig i tiltalen.

To voterende, der navnlig lægger vægt på voldens begrænsede følger, stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 50 dage, mens en voterende stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 60 dage. Straffen fastsættes herefter til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 244.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Århus, 11. afdeling, har den 11. juni 2007 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Byretsdommens gengivelse af tiltalen mangler følgende efter »kroppen«: »og i hovedet«.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen, Afdelingen i Østjylland, foretaget en personundersøgelse.

Tiltalte og vidnerne F, A, E og B har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han kom i kontakt med F. Han husker ikke hvordan, de kom i kontakt, men han opfattede det som om, det var F, der kontaktede ham. Han var beruset. Der opstod fysisk kontakt mellem dem, men han erindrer ikke hvilken. De var fulde begge to. Han erindrer ikke at have sparket F. Hans ansættelsesforhold vil nok ophøre, hvis han får en ubetinget fængselsstraf.

F har supplerende forklaret, at der ikke havde været nogen kontakt mellem ham og tiltalte, før tiltalte sparkede ham i ansigtet. Han husker ikke, hvad der skete den næste korte periode på 10 sekunder til 1 minut. Han lå ned, da han kom til bevidsthed. Foreholdt afhøringsrapport af 6. maj 2007 side 1, 2. afsnit, har han forklaret, at han ikke nu husker, at han blev sparket flere gange. Han havde ikke gener efter overfaldet. Foreholdt at han ifølge genafhøringsrapport af 10. maj 2007 skulle have forklaret til politiet, at han måske havde en mindre hjernerystelse, og at han havde problemer med svimmelhed, har han forklaret, at han kunne mærke det dagen efter, men at han ikke havde egentlige gener. Det var politiet, der overtalte ham til at anmelde forholdet, men han betragter sagen som spild af tid.

A har supplerende forklaret, at det virkede som om, det første spark var med fuld kraft.

E har supplerende forklaret, at manden stod op, da han blev sparket af tiltalte. Manden kom derefter ned at ligge, hvorefter tiltalte sparkede ham igen. Foreholdt at hun ifølge afhøringsrapport af 6. maj 2007 skulle have forklaret til politiet, at tiltalte sparkede ca. 3 gange, har hun forklaret, at det godt kan passe, hun har forklaret dette til politiet. Manden blev sparket i maven. Hun er ikke sikker på, at han også blev sparket i hovedet. Der var ikke nogen optakt til episoden.

B har efter at være foreholdt afhøringsrapport af 7. maj 2007 side 1, 2. afsnit til side 2, 2. afsnit, supplerende forklaret, at det sagtens kan passe, det er sket på denne måde. Han husker ikke, at tiltalte og ham, der blev sparket, talte sammen. Han mener, at også de to sidste spark ramte i hovedet.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i at have sparket F flere gange i hovedet. Det tiltrædes endvidere, at det er lagt til grund, at der ikke har været nogen anledning til volden.

Landsretten forhøjer efter voldens karakter og omstændighederne ved voldens udøvelse straffen til fængsel i 60 dage, ligesom der af de samme grunde ikke er grundlag for at idømme tiltalte en betinget dom, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.