TfK2012.1045

V.L.D. 4. september 2012 i anke 10. afd. S-1380-12

 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. J. Clausager Dalgaard, Holsted).
(Thomas Jønler, Poul Hansen og Lars Christensen med domsmænd).

Retten i Esbjergs dom af 7. juni 2012:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 15. maj 2012.


T er tiltalt for overtrædelse af


straffelovens § 245, stk. 1 - legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter,


ved den 8. april 2012 kl. 01.30 foran Brørup Hallen, Byagervej 3, 6650 Brørup at have kastet en øldåse med indhold i hovedet på F.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Sagens oplysninger


Tiltalte har forklaret, at han den 7. april 2012 var til fest i Brørup Hallen. Han havde fået 2 Mokai og 1 øl. Han var ikke beruset. Det var et halbal. Han var sammen med M. På et tidspunkt kom en af hans kammerater i noget tumult, som han gik imellem. Der kom en dørmand, og så smed han ham ud. Han var utilfreds med, at han blev smidt, for han var bare gået imellem, så han strittede imod. Han havde ikke gjort noget. Han sagde til dørmanden, at det var for dårligt, at han blev smidt ud. Det var omkring kl. 01.30 om natten. Han stod udenfor og ventede. M var inde for at hente sin jakke. Der, hvor han stod, var der et cykelstativ og en trappe med et gelænder. Der var oplyst. Der kom en gående. Det var ham, som han senere kastede dåsen efter. Tiltalte sagde: »fortsat god aften«, til ham, og så troede han, at han gik. På det tidspunkt var M til stede. F kom inde fra hallen. Pludselig stod F på siden af tiltalte. Han sagde til tiltalte, at han kunne score flere damer end ham. Han tror, at F var fuld og måske sur. Tiltalte sagde, du er også en pæn fyr. F sagde noget mere, og så sagde han, at han skulle gå. F gik 4 meter væk og stod og råbte. Han råbte noget om, at de bare kunne komme. Han opfordrede dem til at slås. Tiltalte og M ville gå, men F skubbede M i ansigtet, så han røg helt omkuld. F tog fat i tiltaltes nakke og prøvede at knalde hans hoved ned i gelænderet til trappen. Tiltalte fik undveget, så han ikke ramte. F gik herefter hen imod tiltalte igen og så kastede han en Mokai-dåse imod F. Han havde drukket ca. ½ af dåsens indhold. Dåsen ramte F i ansigtet. Han kastede dåsen, idet han var bange for F, der var en del større end ham. Han følte sig trængt op i en krog. Han kunne ikke komme væk og var bange. Han tror, at M stadig lå ned. F gik væk, og han og M gik på værtshuset Mødestedet. Der var ca. 1½ meter imellem dem, da han kastede dåsen. De sagde ikke noget til hinanden på det tidspunkt.


F har forklaret, at han den 7. april i år var til halbal i Brørup. Han havde drukket omkring 10 øl og var beruset, inden han tog til festen. Han fulgtes med sin tidligere kæreste, L, og sin bedste ven. Til halballet fik han ca. 5-6 drinks. Det sluttede omkring 03-03.30. Da gik han ud for at ringe til sine forældre, for de skulle hente ham. L og hans bedste ven var indenfor på toilettet. Han gik om på parkeringspladsen og ville ryge. Der var to drenge, der kaldte ham noget, De kaldte ham »store svin« eller noget i den retning. Det var i hvert fald noget, der henviste til hans størrelse. Han vendte sig om og sagde, at det ikke var pænt sagt, og så gik det hurtigt. Lige pludselig fik han en dåse i hovedet. Den ene af drengene, det var ikke ham, der senere kastede dåsen, tjattede til ham og så skubbede han igen. Der var ingen af dem, der væltede. Ham, han skubbede til, mistede balancen, men han faldt ikke. Han blev ramt af dåsen i hovedet over venstre øje. Foreholdt tiltaltes forklaring om, at han skulle have taget tiltalte om halsen og forsøgt at dunke hans hoved ned i gelænderet, oplyste han, at det har han ikke gjort. Han har alene skubbet til den anden person ved at tage fat om ryggen på ham og dreje ham. Efter at han havde gjort det, vendte han sig for at komme ud af situationen. Og da han så vendte sig om igen for at kigge, var det, at han fik dåsen i hovedet. Han kan ikke forstå, at tiltalte har forklaret, at tiltalte skulle have været bange for ham. Foreholdt, at han ifølge sin forklaring til politiet havde drukket 20-30 genstande, oplyste han, at han i dag husker det som, at han havde drukket omkring 10 øl inden festen og 5-6 drinks til festen. Det havde været en god fest, hvor de havde hygget sig, og han var i godt humør, da han forlod hallen.


K har forklaret, at han er Natteravn. Og i den forbindelse var han ved Brørup Hallen sammen med to andre Natteravne natten til den 8. april 2012. På et tidspunkt stod de tre udenfor. Han stod og så op mod indgangen. Han så en person, der kom gående ud fra hallen. Pludselig blev der svinget en arm, og der stod noget væske ud. Så tog personen, der forlod hallen, sig til øjet. Der var to unge mennesker der gik videre. Det var tilfældigt, at han kiggede derhen. Ham, der blev ramt, stod efterfølgende og talte med en pige.


Han ved ikke, om der havde været tumult forud for episoden. Der var ingen, der var trængt op i et hjørne. Det er rigtigt, at der var cykelstativ og gelænder i nærheden. Ham, der var blevet ramt, sejlede ikke rundt.


Foreholdt sin forklaring, som gengivet i sagens bilag 4 til forhold 1, side 1, om at de to personer var aggressive, oplyste han, at det godt kan passe, at han har forklaret således. Han kan i dag ikke huske, om de var aggressive.


Foreholdt samme bilag, næste side oplyste han, at han ikke har forklaret til politiet, at der var tumult.


L har forklaret, at hun var til halbal i Brørup Hallen den 7. april 2012 i år. Hun var sammen med sin daværende kæreste F og en anden person. Hun kan huske, at dåsen blev kastet. Da de gik ud fra festen, gik F først ud alene, og A, som de var sammen med, ventede på hende indenfor, idet hun skulle på toilettet. Hun kan svagt huske, at F skubbede en, men hun ved ikke, hvem det var.


Foreholdt sin forklaring, som gengivet i sagens bilag 6 til forhold 1, side 2, bekræftede hun, at hun havde forklaret således til politiet.


M har forklaret, at han var til halbal i Brørup Hallen med T. F skubbede til ham, så han var lige ved at falde. Så tog F fat i nakken på T og holdt hans hoved ned mod gelænderet. T fik vristet sig fri. De var trængt op i en krog. F gik hen imod dem, men han så ikke, at T kastede nogen dåse mod F. Han var lidt fuld. Han havde fået en del at drikke. Foreholdt, at det ikke af hans forklaring til politiet fremgår, at T fik holdt sit hoved ned mod gelænderet, oplyste han, at han havde forklaret dette til politiet. Han har i øvrigt fået sin forklaring til politiet læst op af forsvareren, så han er godt klar over, at dette ikke fremgår.


Af lægeudtalelse af 11. maj 2012 fra Specialeansvarlig overlæge Marie Hemming fremgår blandt andet:


»… F blev indbragt med Falck til skadestuen den 8. april 2012 kl. 03.07.


Han oplyste, at han i forbindelse med halbal samme nat er blevet ramt af en øldåse i venstre øje. Patienten oplyser, at han har fornemmelse af sløret syn på det ramte øje, og trykkende fornemmelse ved det.


Ved objektiv undersøgelse findes der hævelse og rødme omkring øjet. Der er rødme i det hvide af øjet. Der findes desuden oval pupil på venstre side. Da der ikke har været helt klarhed omkring skadestidspunktet, indlægges han til observation. Findes dagen efter med normal undersøgelse af øjet. Pupilforholdene har således normaliseret sig.


De fundne forandringer ved første undersøgelse er udtryk for øjets reaktion på traumet. Der forventes ikke på det foreliggende varige mén, dog kan det ikke helt udelukkes, da der har været reaktion fra det indre øje. De fundne forandringer svarer til den oplyste skadesmekanisme …«


Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte er egnet til udførelse af samfundstjeneste.


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat er i - - -lære og er glad for dette.


Rettens begrundelse og afgørelseDet må efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at han natten til den 8. april 2012 var til halbal i Brørup Hallen i Brørup sammen med M, og at han efter midnat blev bedt om at forlade stedet, idet der havde været tumult inde i hallen.


Det må endvidere efter F's forklaring lægges til grund, at tiltalte og/eller M udenfor Brørup Hallen uden anledning eller forudgående kendskab til F råbte »fede svin« eller lignende til ham, hvorefter M skubbede til F, der skubbede igen og herefter gik væk fra tiltalte og M. Da F var kommet lidt væk, kastede tiltalte en halvfyldt Mokai dåse mod F og ramte ham ved øjet.


Der er herefter ikke grundlag for at fastslå, at tiltalte handlede i nødværge omfattet af straffelovens § 13.


Retten finder endvidere, at forholdet med rette er henført under straffelovens § 245, stk. 1, idet et kast med en halvfyldt dåse mod en persons øje må anses for at være vold af særlig farlig karakter.


Med disse bemærkninger findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.


Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 245, stk. 1.


Retten har lagt vægt på, at sagen vedrører uprovokeret værtshusvold, og har herefter, uanset det oplyste om tiltaltes gode personlige forhold, ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

- - -

Vestre Landsrets dom:Retten i Esbjerg har den 7. juni 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande


Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse således at straffen nedsættes og gøres betinget.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Supplerende oplysninger


Efter anmodning fra forsvareren er der optaget fotos fra gerningsstedet, der blandt andet viser, at der på stedet er to kælderskakter med dybder fra rækværket til bunden af kælderskaktene på henholdsvis 197 cm og 260 cm.


Forklaringer


Tiltalte og vidnerne F, K, L og M har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Tiltalte har supplerende forklaret, at der nok gik 20 minutter, fra han blev smidt ud fra hallen, indtil han kastede dåsen efter F. Der var ikke fysisk kontakt mellem ham og F, da han kastede dåsen og heller ikke efter. Han havde ikke set F tidligere på aftenen, og han kendte heller ikke F i øvrigt. M var kommet op at stå, da han vendte sig om efter at havde kastet dåsen. Han er ca. 170 cm høj og vejer ca. 60 kg. Han mener, at der stod to cykler i stativerne foran Brørup Hallen. Da F tog fat i ham, stod han midt imellem rækværket til kælderskakten og nogle cykelstativer. F stod meget tæt på ham, da F sagde, at han kunne score flere damer end ham. F gik herefter lidt væk og begyndte at råbe noget, som tiltalte opfattede som en opfordring til slagsmål. F skubbede herefter M, hvorefter han tog fat i tiltaltes nakke og prøvede at knalde hans hoved ned i gelænderet. Da han havde ramt F med dåsen, kom F's kæreste og skældte ham og M ud, hvorefter dørmanden også kom til stede og bad ham og M forsvinde. Han havde ikke bemærket kæresten eller dørmanden forinden. Han mener ikke, at der var lys på stedet. Han var nok ankommet til hallen ca. kl. 22.30. Det var M, der var kommet i noget tumult inde i hallen.


Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han fortsat er i lære som - - -. Hans mester kender til sagen, men han har ikke sagt noget om, at sagen kan få betydning for læreforholdet. Han bor nu nærmest hjemme hos sin kæreste.


F har supplerende forklaret, at han ikke havde set tiltalte tidligere på aftenen, og han kendte ham heller ikke forud for den pågældende aften. Det var første gang, han var til fest i Brørup Hallen. Han havde nok stået udenfor i 20-30 minutter, da han fik dåsen i hovedet. Da tiltalte og dennes kammerat sagde noget ikke særlig pænt til ham, vendte han sig om og spurgte, hvad det var, de sagde til ham, og at det ikke var en pæn måde at tale til folk på. Tiltalte og tiltaltes ven stod over for hinanden. De stod og lænede sig op mod et gelænder på stedet. Efter han havde haft fat i den, der ikke senere kastede dåsen, gik han for at komme væk, da det trak op til noget mere. Han var måske kommet 5-10 meter væk, da han blev ramt af dåsen. Det er i hvert fald sådan, han husker det i dag. Han har kun haft fat i den ene af de to, som han tog fat om ryggen og skubbede til. Han og kæresten var nok ankommet til hallen mellem kl. 23 og 24. Han mener stadig, at det var ved 03-3.30-tiden, han forlod hallen. Han er ca. 189 cm høj og vejede i april 2012 ca. 120 kg. Han frafalder fortsat krav på erstatning, idet han har modtaget sygedagpenge fra sin arbejdsgiver.


K har supplerende forklaret, at han var ædru den pågældende aften. Han så rettelig to personer, der kom gående ud fra hallen. Den ene af disse to kastede en genstand mod en anden, der blev ramt. Der stod en pige ved ham, der blev ramt. Vidnet befandt sig på parkeringspladsen ved hallen, hvilket måske er 30-50 meter fra der, hvor episoden skete. De var tre »natteravne«, der fulgtes ad. Han havde ikke bemærket, at den, der kastede genstanden, og den, der blev ramt, havde haft fat i hinanden, inden genstanden blev kastet. Der var en del mennesker, måske 20-30, til stede på pladsen. Det så ikke ud som om, at der var nogen, der var trængt op i en krog, inden genstanden blev kastet. Der blev råbt et eller andet mellem de unge mennesker, men han hørte ikke, hvad der blev råbt.


L har supplerende forklaret, at hun var beruset den pågældende aften. Det var meningen, at de skulle afhentes af F's forældre. F gik nok ud af hallen ca. 5 minutter før hende. Hun stod nok ca. 15 meter fra F, da han blev ramt af dåsen. Hun har ikke hørt diskussion mellem F og de to personer, hvoraf den ene kastede dåsen efter ham. Den ene havde forholdt sig passiv under episoden. Der var mindre end en halv meter mellem F og ham, der kastede dåsen, da den blev kastet. Hun så den pågældende bevæge armen, inden han kastede dåsen. Hun og A løb straks hen til F efter episoden, og da var de to andre løbet væk. Hun mener, at den person, som F skubbede til, var den samme, der kastede dåsen. Hun havde været sammen med F hele aftenen i hallen. F var blevet meget beruset i løbet af aftenen. Det gav sig udtryk i, at han faldt lidt over ordene, men han havde ikke problemer med at stå på benene.


M har supplerende forklaret, at det var ham, der var kommet i tumult inde i hallen, men da tiltalte lagde sig imellem, var det tiltalte, der blev vist ud. Han hentede deres overtøj og gik også uden for hallen. F skubbede til vidnet, da vidnet stod ved gelænderet. Han faldt halvvejs, så han kom til at hænge i gelænderet. Da han var på vej op, så han, at F havde fat i tiltalte, der var på vej ned mod gelænderet. Vidnet viste på fotos, hvor episoden fandt sted. F gik herefter hen mod tiltalte. Han så ikke, at tiltalte kastede noget. Han husker ikke, at der blev sagt noget mellem F og tiltalte og ham. Han har talt med tiltalte om, hvad der skete den pågældende aften. Foreholdt F's forklaring, forklarede han, at hverken han eller tiltalte havde råbt noget til F. Han afgav forklaring til politiet den 30. april 2012. Tiltaltes forsvarer havde læst politirapporten op for ham, inden han mødte og afgav vidneforklaring i byretten.


Landsrettens begrundelse og resultatOgså efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at der på pladsen uden for hallen havde været noget skubberi mellem vidnet F og vidnet M, efter at tiltalte og/eller M havde råbt noget mindre pænt efter F. Det kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at F havde haft fat i tiltalte eller havde trængt tiltalte og M op i en krog, inden tiltalte kastede dåsen mod F, der var på vej væk.


F findes herefter ikke selv at have givet anledning til, at tiltalte kastede dåsen efter ham, og det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at anse tiltalte for at have handlet i lovligt nødværge. Der er heller ikke grundlag for at anse tiltaltes kast med dåsen som et uheld. Tiltalte findes derfor at have haft forsæt til at udøve vold, og landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er fundet skyldig i vold som beskrevet i tiltalen.


Landsretten finder, at kast med en dåse - i modsætning til kast med f.eks. en flaske eller et glas - ikke er af en sådan typisk farlighed, at det kan karakteriseres som et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, og landsretten henfører derfor forholdet under straffelovens § 244.


Navnlig under hensyn til, at skaden på F var beskeden, udmåles straffen, der fastsættes efter straffelovens § 244, til fængsel i 40 dage. Efter det, der er anført foran, finder landsretten ikke grundlag for at citere straffelovens § 82, nr. 3 eller 5.


Efter forholdets karakter er der uanset oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen betinget.


Med de ovenfor anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.