TfK 2005.267 ØLD

Ø.L.D. 31. januar 2005 i anke 19. afd. S-121-04
 

  Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Jane Ranum, besk.).

(Hans Chr. Thomsen, Ulla Langholz og Annelise Lykke Sørensen (kst.) med domsmænd).

Næstved Rets dom af 12. september 2003:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 29. juli 2003.

T1 og T2 tiltalt for

- - -

3. T2 og T1

for overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1, ved den 20. maj 2003 kl. 14.32 i forening uberettiget at have skaffet sig adgang ved at opbryde et vindue til A's bopæl - - -, 4700 Næstved.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af A og B.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

- - -

Tiltalte 1, T1 er tidligere straffet, senest

ved dom af 7. november 1996 for tyveri og til dels forsøg herpå med fællesstraf af fængsel i 3 måneder. Prøveløsladt 25. juli 1997 med reststraf 1 måned og prøvetid 1 år.

- - -

Rettens bemærkninger:


- - -

ad forhold 3:

Det lægges til grund, at begge de tiltalte sammen har indfundet sig på A og B's bopæl, hvor de har banket på døren. A og B har af frygt for de tiltalte undladt at åbne døren. Ved den af B afgivne vidneforklaring finder retten at kunne lægge til grund, at vidnet herefter har set tiltalte T1 stå i et værelse i lejligheden med et lugejern i hånden og efterfølgende har vidnet konstateret, at der har været mærker i værelsets vindueskarm. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at tiltalte T1 har gjort sig skyldig efter anklageskriftet. Tiltalte T2 har ikke været inde i huset. Han frifindes derfor, idet det ikke er bevist, at forholdet er begået af de tiltalte i forening.

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1.

Østre Landsrets dom:

Næstved Rets dom af 12. september 2003 (- - -) er anket af T1 med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse.

Straffen nedsættes til 4 dagbøder a 250 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 4 dage.