UfR 1997.478/1 VLD
 

  V.L.D. 21. januar 1997 i anke 6. afd. S-2315-96

(Ole Unmack Larsen, Helle Bertung, Ole Kaels (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Peer Johnsen, Hjørring, e.o.).

f sagen fremgik, at T, der er udlænding og født i 1973, var tiltalt til straf for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1 - røveri - ved den 25. juni 1996 ca. kl. 01.55 på Røde Kors Asylcenter, Børge Christensens Vej i Hjørring, med en kniv at have truet centermedarbejder Frank Rom Jensen til at udlevere 100 kr.

Der var i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, subsidiært nr. 4, nedlagt påstand om udvisning med indrejseforbud i 5 år.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

Ved Hjørring Kriminalrets dom 15. august 1996 blev tiltalte domfældt efter tiltalen. Straffen fastsattes til fængsel i 8 måneder, og udvisningspåstanden blev fulgt. I dommen siges bl.a.:

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 25. til den 27. juni 1996 i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, og fra den 27. juni til den 9. juli 1996 i medfør af udlændingelovens § 36.

Der findes alene grundlag for afkortning i medfør af § 86, stk. 1, for perioden 25.- 27. juni 1996, hvor tiltalte var varetægtsfængslet. Der findes ikke grundlag for afkortning for perioden 27. juni -9. juli 1996, idet udlændingelovens § 36 ikke giver grundlag for en sådan afkortning.

I Vestre Landsrets dom, hvorved byrettens dom blev stadfæstet med en mindre ændring af udløbsdatoen for indrejseforbudet, siges bl.a.:

Tiltalte har været varetægtsfængslet og frihedsberøvet som anført i byrettens dom. Også frihedsberøvelsen i perioden fra den 27. juni - 9. juli 1996 bør i medfør af straffelovens § 86 eller dennes analogi medføre afkortning i den idømte frihedsstraf.