TfK 2007.123 ØLD
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Mogens Juhl, besk.).

(Lisbet Wandel, Norman E. Cleaver og Dorthe Lauritzen (kst.) med domsmænd).

Nyborg Rets dom af 10. juli 2006:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 20. juni 2006

T er tiltalt for overtrædelse af

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag liste E nr. 11, ved den 3. marts 2006 kl. 10.00 i Statsfængslet i Horsens at have været i besiddelse af 46 stk. Rivotril tabletter til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedstraf

Tiltalte T har erkendt sig skyldig og har forklaret i overensstemmelse med tiltalen.

Tiltalte er tidligere straffet som følger:

Den 11. september 1997 af Københavns Byret, idømt en straf af fængsel i 4 måneder bl.a. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 21. november 2002 af Retten i Nyborg, idømt en straf af fængsel i 8 måneder bl.a. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Rettens bemærkninger:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3.

Retten har lagt vægt på mængden af euforiserende stoffer samt at forbrydelsen fandt sted i et Statsfængsel og at tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Østre Landsrets dom:

Nyborg Rets dom af 10. juli 2006 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Straffen findes i et tilfælde som det foreliggende at burde fastsættes til fængsel i 7 dage.