TfK 2009 857 VLD

Retten i Aalborg, 7. afdelings dom af 15. december 2008:

"Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift fra Nordjyllands Politi, Aalborg af 14. oktober 2008 er modtaget den 15. oktober 2008.

T er tiltalt for
overtrædelse af straffelovens § 244 ved den 24. maj 2008 ca. kl. 17.00 på John F. Kennedys Plads i Aalborg at have slået og sparket F flere gange i ansigtet og på kroppen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har forklaret, at han var til karneval den pågældende dag. Han var klædt ud som kvinde. Han tog til karnevalet om morgenen og blev hentet af sin mor ved 16.30-tiden, da han skulle hjem og skifte tøj. Han var sammen med sin kæreste, C, sin kammerat, E og en veninde, D. Han ved, hvem B er, men var ikke sammen med ham den pågældende dag. Efter han havde skiftet tøj, havde han en hvid t-shirt og cowboybukser på. De blev kørt tilbage til DSB stationen. Han mødtes med E og E's far. E havde jakkesæt på og en skjorte med striber. Han havde intet slips på. Han havde solbriller på. Dette havde han på hele dagen. D var også ved DSB stationen. Ved pladsen foran Nykredit sad de og drak. Der gik ikke så lang tid, før tiltalte og C tog hjem igen. Mens tiltalte var i bad, ringede E til tiltalte, at tiltalte skulle skynde sig at komme, da E havde sparket én i hovedet. E sagde ikke, hvorfor tiltalte skulle komme. De talte ikke nærmere om det, da tiltalte kom ind til byen. E var bare »helt oppe at køre«. D havde blod på sit tøj. D fortalte, at det var fordi, hun havde holdt personen, som E havde sparket. Tiltalte har ikke slået eller sparket på nogen. Tiltalte kender ikke F. E skulle have sparket vedkommende, fordi han havde generet D. E og tiltalte ligner hinanden. Forsvareren forevist foto fra karnevalet samt et foto optaget før karnevalet Tiltalte var til karnevalet hele formiddagen og indtil kl. 16.30. Han var gennemblødt af øl og spiritus og ville derfor hjem i bad. Tiltalte og C fik også noget at spise, mens de var hjemme. Tiltaltes mor kørte dem ind til Aalborg igen. De var der ved 18-tiden. Han var maksimalt et par timer inde i Aalborg. C tog med tiltalte hjem igen. Tiltalte ved ikke, om F var på pladsen, da tiltalte kom ved 18-tiden. Tiltaltes mor samlede ham og C op ved DSB stationen.
- - -
Der har været fremlagt politiattest, hvoraf det under »Det objektive fund« fremgår:
»Der findes i højre orbitalregion hævelse og ømhed. Næsen er hævet, men septum er intakt«.
Der har endvidere været fremlagt fotografier fra to fotokonfrontationer.
Tiltalte er tidligere straffet, senest
den 2. december 2005 over overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, og den dagældende politivedtægt med dagbøder.

Rettens bemærkninger:

Retten finder at kunne lægge de forklaringer, der er afgivet af forurettede, dennes kæreste, vidnet A og vidnet B, til grund ved sagens afgørelse, idet forklaringerne forekommer sandfærdige og er på afgørende punkter samstemmende. Retten finder derimod, at de forklaringer, der især er afgivet af tiltalte, dennes moder og vidnet C, forekommer usandfærdige og konstruerede til lejligheden. Retten lægger således til grund, at forurettede sad i et busskur og halvsov, da tiltalte og vidnet B kom hen til ham. Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte var sammen med B, idet denne har forklaret dette, ligesom tiltalte med stor sikkerhed har udpeget tiltaltes billede under fotokonfrontationen. Vidnet A har endelig forklaret, at B oplyste tiltaltes fornavn til vidnet og opgav sit eget telefonnummer til vidnet. Retten lægger således til grund, at der opstod et skænderi mellem forurettede og tiltalte, og at forurettede herefter blev væltet omkuld, og medens han lå ned, gav tiltalte ham flere slag og spark i hovedet og på kroppen. Retten finder det herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244.

Retten har ved strafudmålingen især lagt vægt på, at der må anses at være tale om uprovokeret gadevold og voldens karakter, samt at forurettede blev påført skader.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Aalborg, 7. afdeling, har den 15. december 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).
Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har den 16. december 2008 vedtaget et bødeforelæg på 1.450 kr. for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, for et hærværk begået den 4. juli 2008, og den 4. juni 2009 vedtaget et bødeforelæg på 500 kr. for butikstyveri begået den 7. maj 2009.

Det fremgår af en politirapport af 18. december 2008, at den ambulance, der bragte F til sygehuset, blev sendt af sted kl. 17.49.
Tiltalte og vidnerne F, A, B, C, D, E og G har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
Tiltalte har supplerende forklaret, at han kendte B fra en fest, som de havde været til. Han kender ikke F, og han kunne ikke genkende ham, da han så ham i byretten. Han er næsten sikker på, at han ikke mødte B ved banegården den 24. maj 2008. Han og C blev hentet af hans mor omkring. kl. 16.30 ved banegården, fordi de skulle hjem i bad og have rent tøj på. Moderen var i Bilka, da han ringede efter hende, og hun kom lidt efter. Han var klædt i neongrønt kvindetøj og havde en paryk på. E havde et jakkesæt på. Der var mange mennesker i byen, og køreturen hjem tog nok omkring en halv time. E ringede, mens han var i bad. E fortalte, at han havde sparket en i hovedet. De var tilbage i byen ved halvsyvtiden, hvor de mødte E ved banegården, og E fortalte nærmere, hvad der var sket. Han kunne se, at D havde blod på tøjet. Hun fortalte, at det var sket ved, at E havde sparket en i hovedet, og hun havde siddet med mandens hoved i sit skød. Det havde hele tiden været meningen, at han og C skulle tilbage til byen. Han var træt og beruset, og derfor tog han tidligt hjem og kom som planlagt ikke i Jomfru Ane Gade. Han var ikke mere beruset, end at han kan huske, hvad der skete den pågældende dag.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han nu har afsluttet sin autolakereruddannelse. Han har ikke fået arbejde, og det er p.t. svært. Han skal starte på teknisk skole i grundforløbet midt i oktober. Han er holdt op med den frivillige antabusbehandling, da han mener, at han ikke længere har et alkoholproblem.
F har supplerende forklaret, at han ikke ved, hvorfor han skulle sige undskyld til en, der hedder T, men han tror, det måske var, fordi han havde kigget på tiltalte og de to personer, han fulgtes med, og de var sure over, at han sad i skuret, så der ikke var plads til dem. Han blev siddende, fordi han havde det så dårligt. Lidt efter kom de alle tre over til busskuret. Tiltalte, som han i dag kan genkende 100 % sikkert, sagde noget til ham. A var nu også kommet til stede, og han og A gik over mod Kennedy Arkaden, og det var på vej hertil, at han fik 5-10 slag direkte i hovedet med knytnæve, og han mener også, at der blev sparket på hans krop, efter at tiltalte havde rejst sig op. Han ved ikke, hvordan det hele stoppede, men det var måske B, der stoppede det. Det sidste, han husker med sikkerhed, er tiltaltes ansigt, og derfor kunne han genkende tiltalte hos politiet. Da han så de forskellige fotografier i fotomappen, kunne han straks genkende tiltalte. Han husker dog svagt, at der kom en ambulance. Han vågnede op på skadestuen. Hans kæreste havde fået et telefonnummer af B, og dette telefonnummer fik politiet. Han mindes ikke, at tiltalte var klædt ud. Han husker, at den kraftige person havde glimmer på sin kind.
Da han var i byretten, var han lidt bange, og derfor sagde han, at han var 90 % sikker på, at tiltalte var den person, som havde slået ham, men i dag er han 100 % sikker. Han har talt med A om sagen. Han anmeldte først episoden om tirsdagen og ikke straks om lørdagen. Han var blevet udskrevet om søndagen, men havde det dårligt på grund af hjernerystelsen, og han havde det stadig dårligt om tirsdagen.
A har supplerende forklaret, at hun husker, at pigen, der var til stede, sagde til F, at han ikke skulle provokere hendes kæreste. Der blev nok sagt noget mere, men det husker hun ikke. Hun kendte ikke B, men hun ved, han hedder B, fordi han gav hende sit navn og telefonnummer efter overfaldet. B var lyshåret og stor. Hun husker ikke, om han var klædt ud, men han havde en hvid T-shirt på. Hun husker heller ikke, om overfaldsmanden var klædt ud. Hun så, at F blev sparket mere end 1 gang i ansigtet, men hun så ikke, om han også blev slået. Alle var til stede ved busskuret, men da hun og F gik væk fra busskuret, var det kun overfaldsmanden, der fulgte efter. Hun så, at overfaldsmanden sad overskrævs på F. Hun stod ca. 3 meter fra F, og B holdt fast i hende. B sagde efterfølgende, at overfaldsmanden hed T, men han kendte ikke efternavnet. Der kom en pige, som sagde, at hun nok skulle hjælpe vidnet, og det var denne pige, der ringede efter ambulancen, men pigen var væk, da ambulancen kom. Hun er stadig kæreste med F, og de har talt om sagen.
B har supplerende forklaret, at han kender tiltalte, fordi han havde været til fest med ham og hans kammerater et par gange. Han mødte tiltalte ved Kennedy Arkaden den 24. maj 2008. Tiltalte var sammen med nogle andre, men han husker ikke, hvem det var. Han så, at tiltalte og ham, det gik ud over, kom op at slås. Han ved ikke, hvorfor de kom op at slås, men der havde nok været nogle uoverensstemmelser. T slog manden i hovedet. Den anden mand kom ned at ligge, og tiltalte slog nu manden med knyttet hånd i hovedet. Han har ikke set tiltalte sparke den anden. Det gik lidt over gevind, og vidnet stoppede det, da mandens kæreste kom til stede. Kæresten var ophidset og sur og var også sur på vidnet. Han mener ikke, at han holdt fast i kæresten. Han mener, at det var kæresten, der ringede efter en ambulance. Han snakkede med ham, det var gået ud over bagefter, og han fortalte, hvem det var, der havde slået. Han husker ikke, om han har givet nogen sit telefonnummer. Han har ikke set andre end T slå og sparke manden, der kom ned at ligge. Han mener ikke at kende de personer, som tiltalte var i selskab med. Han kender ikke T's kæreste, C, og han kender ikke en pige, der hedder D.
C har supplerende forklaret, at de gik sammen med bl.a. E og D under karnevalet. Hun husker ikke, hvor længe de var hjemme hos T, men der gik et stykke tid, for de fik også noget at spise. E ringede til T, og de tog ind til byen for at møde de andre igen for at fortsætte, hvor de slap. Det kan godt passe, at de var tilbage i byen ved sekstiden om aftenen. Hun var sammen med T det meste af tiden, og hun ville have set, hvis han havde været i slagsmål. T var indblandet i noget tumult med en person med tatoveringer, men det var efter kl. 18.00. Hun ved godt, hvem B er, men hun husker ikke, om hun så ham omkring banegården den 24. maj 2008.
D har supplerende forklaret, at hun ikke havde styr på de forskellige tidspunkter den 24. maj 2008, for hun havde ikke sin telefon med i byen. Mens T og C var hjemme, var der en episode ude på vejen ved Kennedy Arkaden, hvor E sparkede på en mand, der lå ned. Hun havde ikke kontakt med ham, der blev sparket. Hun forsøgte at hjælpe ham op, men blev trukket væk. Der stod en masse mennesker rundt omkring. Hun kender B, men hun mindes ikke, at han var til stede. Hun ved ikke, om der blev ringet efter en ambulance. Da T og C kom tilbage, fortalte vidnet og E dem, hvad der var sket. T og C havde været væk i relativ lang tid. Der var senere noget tumult inde i Kennedy Arkaden, og politiet kom og anholdt tre personer. Hun husker ikke, om B da var til stede. Forevist et fotografi af F forklarede vidnet, at hun mener, at det var ham, hun diskuterede med og hjalp op.
E har supplerende forklaret, at T blev hentet af sin mor, for han skulle hjem og skifte tøj. Han husker ikke, hvor eller hvornår moderen samlede T og C op. Han husker heller ikke, hvor længe de var væk, men det kan godt passe, at de var tilbage omkring kl. 17.30-18.00. Mens T og C havde været væk, havde der været en episode med tumult i nærheden af Kennedy Arkaden. Han husker ikke nærmere om denne episode, men en person kom ned at ligge. Han vil ikke svare på, om han har sparket på denne person, men han kan sige, at T og C ikke var til stede. Han ved, hvem B er. Han mener ikke, at han så B på Banegårdspladsen den pågældende dag. Der kom ikke en ambulance og hentede den mand, der havde ligget på asfalten.
G har supplerende forklaret, at T ringede efter hende omkring kl. 16.00-16.30. Hun kan se, at hun har brugt sit dankort i Bilka ved tretiden. Hun kørte dem tilbage til byen og satte dem af mellem kl. 18.00-18.30 samme sted, som hun havde hentet dem. Hun er sikker på tidspunktet, fordi hun skulle have en pizza med hjem.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Også efter bevisførelsen for landsretten er det efter forklaringerne afgivet af F, A og B bevist, at F, da han sammen med sin kæreste forlod busskuret, blev overfaldet af en person, som var fulgt efter ham, og det er efter forklaringerne fra F og B bevist, at det var tiltalte, der væltede F omkuld og slog og sparkede ham, mens han lå ned. Den episode, som D og E har forklaret fandt sted, mens tiltalte og hans daværende kæreste var taget hjem for at skifte tøj, må således være en anden episode, som ikke vedrører F.

Det tiltrædes derfor, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes, at straffen, hvor straffelovens § 89 skal citeres, er fastsat som sket.

Navnlig under hensyn til at tiltalte, der på gerningstidspunktet var 20 år, ikke tidligere er straffet for vold og har gode personlige forhold og er under uddannelse, og da skaderne på F har været begrænsede, er det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om bl.a. samfundstjeneste som nedenfor bestemt, idet der herved også er lagt vægt på omstændighederne ved voldsudøvelsen, herunder at forholdet er begået i forbindelse med karnevallet i Aalborg. Efter oplysningerne om tiltaltes problemer med alkoholmisbrug fastsættes der endvidere vilkår om, at Kriminalforsorgen kan bestemme, at tiltalte skal undergive sig en lægeligt ledet antabusbehandling.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen."