Om straffens størrelse og art - herunder om forhold,
der kan føre til, at du ikke skal straffes
 

 

Der kan nogle gange være tvivl om, hvorvidt en handling er strafbar eller ikke. For eksempel forklarede en ældre kvinde til KRIM, at hun var skyldig i butikstyveri fra en Irma-forretning. Hun fortalte nærmere, at hun havde kommet en potteplante ned i sin indkøbsvogn, og at hun ved kassen havde glemt at betale for den. KRIM kunne fortælle kvinden, at det ikke er tyveri at glemme at betale for en genstand - det er det kun hvis man bevidst forsøger at undgå at betale for en vare for eksempel ved at smugle varen ud skjult i lommerne. Man er for eksempel heller ikke skyldig i vold, hvis man skubber en person, der vil til at slå en selv, og man ikke kan gøre andet for at undgå at blive slået. Dette gælder også selv om den anden kommer mere eller mindre alvorligt til skade for eksempel ved et fald. 
 
 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Det er ikke politiet men retten, der udmåler den straf, som du skal idømmes, hvis du findes skyldig. Det er også retten, der bestemmer, om for eksempel et tilfælde af vold skal anses som slagsmål, simpel vold eller grov vold - hvilket påvirker størrelsen af den straf, der skal idømmes. 
     
  Mobiltelefoner i fængsler og arresthuse (straffelovens § 124, stk. 4  
  Strafniveau for besiddelse af euforiserende stoffer  
  Færdselsstrafferet  
  Særligt om ærekrænkelse og injuriesager  
  Særligt om forvarede, anbringelsesdømte, bistandsværger mv.