Ulovlig afstraffelse af indsatte
i Arresthuset i Kolding

 

Af Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

4. september 2008

Forhærdede fængselsbetjente i Arresthuset i Kolding har indført deres egne private "regler", som de bruger, når indsatte skal udsættes for ulovlig ekstra-afstraffelse.

De hjemmelavede regler i Arresthuset i Kolding siger, at en indsat i tilfælde, hvor en fængselsbetjent ikke gider at lukke celledøren efter sig, straks skal rejse sig og lukke døren for fængselsbetjenten. Gør den indsatte ikke dette straks, når ordren lyder, anses den indsatte for at være uhøflig over for fængselsbetjent, og han eller hun idømmes (af fængselsbetjenten selv) en bøde for "ikke at følge personalets anvisninger". Første gang lyder bøden på 50 kr. (et stort beløb for indsatte, der får nogle få kr. i timen for deres fangearbejde). Efterfølgende stiger bøderne til langt større beløb.

En indsat har udsmuglet et bødeforelæg til KRIM. Umiddelbart ser dette ganske professionelt ud og ligner næsten rigtige bødeforelæg, som dem politiet udsteder. Forskellen er blot, at politiets bødeforelæg kan indbringes for domstolene, således at politiet pålægges at føre bevis for, at borgeren har begået den forbrydelse, der har ført til udsendelsen af bødeforelægget. Klik her for at se "bødeforelægget" fra Arresthuset i Kolding

Det er sket tidligere, at fængselsbetjente har forsøgt sig med at chikanere indsatte med hjemmelavede regler. Således kom det for en del år siden frem, at fængselsbetjente havde straffet en indsat, der ikke ville se det tv-program, som fængselsbetjentene havde beordret ham til at se.

Det er sjældent, at sager om ulovlige regler indført af fængselsbetjente, kommer frem. Dette skyldes formentlig, at det er nemt for de indsatte at bevise, hvorfor personalet afstår sig derfra. Det er mere almindeligt at indsatte klager over vold fra fængselspersonalet. Disse klager afvises dog normalt af Direktoratet for Kriminalforsorgen i de sager, hvor de indsatte tør at klage.

Ifølge den europæiske menneskerettighedskonvention skal fængsler overholde et såkaldt "normaliseringsprincip". Fængselsmyndigheder i Europa må derfor ikke lave regler, der har til formål at nedværdige indsatte. Dette er i strid med konventionens artikel 3.

Fra april 2007 og frem til sommeren 2008 afslørede Morgenavisen Jyllands-Posten i mere end 70 artikler, hvorledes en - formentlig mindre - gruppe voldelige såkaldte "negative, stærke" fængselsbetjente i danske fængsler tyranniserer såvel indsatte som ansatte, og at fængslernes ledelse (Direktoratet for Kriminalforsorgen) savner enten evne eller vilje til at imødegå problemet. I artikelserien dokumenteres det med mange eksempler, at ledelsen i kriminalforsorgen ikke tør sætte sig op mod fængselsbetjentenes fagforening "Dansk Fængselsforbund". Se for eksempel artikel med udtalelser fra fængselsbetjente om, at visse kolleger bruger vold mod de indsatte.