De Europæiske Fængselsreglers krav i forhold til undtagelsesvise
ophold i fængsel for børn under 18 år

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler
 


Tilbageholdte børn

35.1 Hvis børn under 18 år undtagelsesvis tilbageholdes i et fængsel for voksne, skal myndighederne sikre, at de indsatte børn, ud over de ydelser, der er tilgængelige for alle indsatte, har adgang til de sociale, psykologiske og undervisningsmæssige ydelser, den religiøse omsorg og de rekreative aktiviteter og lignende, som er tilgængelige for børn i det omgivende samfund.

35.2 Enhver indsat, som er barn og er i den skolepligtige alder, skal have adgang til den påkrævede undervisning.

35.3 Der skal gives ekstra bistand til børn, der løslades fra fængsel.