Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om indsattes ejendele

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler


 

De indsattes ejendele

31.1 Alle ejendele, som de indsatte ifølge fængslets regler ikke har lov til at beholde, skal tages i forvaring ved indsættelsen i fængslet.

31.2 En indsat, hvis ejendele tages i forvaring, skal underskrive en fortegnelse over ejendelene.

31.3 Fængslet skal sørge for, at disse ejendele ikke lider skade.

31.4 Såfremt det findes nødvendigt at destruere alle eller nogle ejendele, skal dette noteres og den indsatte informeres herom.

31.5 De indsatte er – under hensyntagen til hygiejnemæssige samt ordens- og sikkerhedsmæssige krav – berettiget til at købe eller på anden vis få mad, drikkevarer og andre personlige artikler til priser, der ikke er unormalt højere end priserne i det omgivende samfund.

31.6 Medbringer en indsat medicin, skal lægen afgøre, hvad der skal ske med den.

31.7 I det omfang de indsatte har lov til at beholde deres ejendele, skal
fængselsmyndighederne tage skridt til at medvirke til, at disse kan opbevares sikkert.