Europarådets menneskerettighedskommissær kraver domstolsprøvelse på grundlag af uafhængige ekspertvurderinger, når det besluttes, at forvaringsdømte ikke kan løslades


 

Anstalten ved Herstedvester har siden 1935 haft monopol på at lave lægeudtalelser til brug for domstolenes vurdering af, om forvaringsdømte fortsat skal hensidde i forvaring. Dette monopol er nu ved at blive brudt, idet det kan være i strid med de europæiske menneskerettigheder. 

Europarådets menneskerettighedskommissær besøgte i 2004 Anstalten ved Herstedvester og udtalte bekymring blandt andet over, at det i vidt omfang mere eller mindre stilles som betingelse for "prøveudskrivning" (løsladelse), at indsatte underkaster sig medicinsk kastration.

Kommissæren har i juli 2007 udarbejdet sin endelige rapport om besøget på Anstalten ved Herstedvester. Rapporten er netop blevet offentliggjort.

Af rapportens punkt 55 fremgår det blandt andet, at menneskerettighedskommissæren er opmærksom på, at tidsubestemt anbringelse i det "regime", som forvarede er anbragt under på Anstalten ved Herstedvester, kan have alvorlige konsekvenser for disses psykiske og fysiske helbred og adfærd, således at den tidsubestemte anbringelse dermed kan modvirke hensigten med at gøre de anbragte mindre farlige, som indespærringen angives at have.

Af rapportens punkt 57 fremgår blandt andet, at menneskerettighedskommissæren ønskede at gentage, at det angående tidsubestemt forvaring er et "absolut krav", at domstolsprøvelse af beslutninger om fortsat anbringelse i tidsubestemt forvaring gennemføres med "korte intervaller", og at denne domstolsprøvelse gennemføres på grundlag af grundige udtalelser fra eksperter, der er genstand for kritisk efterprøvelse  ("contradictory examination").  

Klik her for at læse menneskerettighedskommissærens bemærkninger om forvaring