Cellerne, hvor anholdte venter i pauserne under deres sager ved danske domstole,
er indrettet i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention

 

  14. marts 2009

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

I november 2008 deltog jeg i en retssag ved Retten i Glostrup, der var ledet af en af de retsformænd, der formår at synliggøre retssystemets værdighed og upartiskhed ved for eksempel at tillade forsvareren  at supplere anklagemyndighedens bevisførelse med bevisførelse, der er til gunst for tiltalte. Det var derfor overvældende og stærkt kontrastfuldt at erfare, at min varetægtsfængslede klient i frokostpauser og i andre pauser i retshandlingen blev ført ned i mørke og nøgne vente-celler gemt væk langt nedenunder de mondænt indrettede sale og venteområder, hvor dommere, anklagere, forsvarere, journalister og andre kan hvile ud, gå på toilettet, indtage måltider og på anden måde rekreere, inden retshandlingen igen går i gang.    

Ventecellerne under den hypermoderne retsbygning i Glostrup ligner cellerne i mange af de andre moderne retsbygninger, der er skudt op i de større byer efter domstolsreformen i 2007. Cellerne er indrettede i kælderlignende lokaler med en hård bænk og ellers blot helt nøgne vægge - ikke et billede, ikke en stol, ikke et bord. Cellerne er rungende tomme. Der er ikke toilet i cellerne men en knap, der kan aktiveres af delinkventen, hvis denne skal på toilettet. Mange fortæller, at de ofte må vente længe, inden opkaldet besvares. De nyindrettede celler ligner til forveksling de celler under retten i Moskva, som Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i en nylig udtalelse har kaldt "uacceptable". Se artikel herom.  

Ventecellerne i retsbygningerne har stor lighed med de celler, der findes i kældrene under de fleste danske politistationer. Sidstnævnte har vist sig egnede som et middel til at fremtvinge falske tilståelser. Se eksempler.

 


Ventecellerne i mange nye retsbygninger i Danmark er helt nøgne bortset fra en hård bænk - ofte så smal, at delinkventen falder på gulvet, hvis denne forsøger at lægge sig ned og tage et hvil. Billedet er fra Retten i Glostrup, hvor cellerne ligger gemt væk under de nyindrettede retssale i Stationsparken. Den indsatte, der sidder i cellen på billedet, har selv pyntet lidt op med en madpakke og en sodavandsflaske. November 2008
 

Publikationer fra KRIM