Indsatte i Arresthuset i Esbjerg klager over åger-priser
hos arresthusets købmand

 

Af Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

7. marts 2008

De indsatte i Arresthuset i Esbjerg skal betale overpris for de varer, som de køber i arresthusets købmandsforretning, der er privatiseret.

Arresthusets købmand, der også driver en forretning i Esbjerg by, tager for eksempel 300% mere for de æbler, som han sælger til de indsatte, end de æbler, som han sælger til kunderne i sin forretning ude i byen, hvor købmanden må affinde sig med konkurrence fra andre handlende. De indsatte, som får 8 kr. og 37 øre i timen for deres arbejde i fængslet, lever under meget ringe kår. Købmanden har monopol i fængslet, og hans indtjening er høj, medens udgifterne er lave. Købmanden holder kun åbent i arresthuset få timer om ugen, hvor de indsatte står i kø for at få lov til at købe hans dyre varer. Købmanden har således ikke nær de samme personaleudgifter, som han har i sin anden butik, hvor han må holde de samme åbningstider, som konkurrenterne holder.

Ifølge de indsatte bliver disse nærmest hånet af købmanden, der ikke på nogen måde forsøger at skjule sine ublu priser. Når købmanden for eksempel sælger ugeblade, følger han ikke de vejledende priser, der åbenlyst står påtrykt ugebladene, og som følges overalt i deteilhandlen. Han lægger beløb oveni efter forgodtbefindende, og når de indsatte påpeger dette, får de blot oplyst, at de kan finde et andet sted at handle, hvilket de netop ikke kan. Arresthuset forbyder andre handlende end den omhandlede købmand at sælge deres produkter til de indsatte.

En indsat har klaget til Landsforeningen KRIM over, at denne i fjernsynet i sin celle kunne se, at den kæde, som også omfatter købmandens forretning, havde 10 æbler på tilbud til 10 kr. Denne kampagne var ifølge tv-reklamen gældende hele sidste uge. Da købmanden midt i ugen kom til fængslet, og den indsatte bad om 10 æbler til den oplyste tilbudspris, blev det ifølge den indsatte meddelt, at tilbudet ikke gjaldt for indsatte, som skulle betale 30 kr. for de samme æbler, hvis de ville have dem. En indsat fortæller, at en liter appelsinjuice hos købmanden koster 20,95 kr.

Købmandsforretningerne i fængslerne og arresthusene drives som private monopoler. Åbningstiderne er meget begrænsede, hvorfor omsætningen er høj i de minutter, hvor der holdes åbent. Det er KRIMs opfattelse, at fortjenesten er ekstraordinært stor. KRIM får klager fra hele landet fra indsatte, der føler sig udnyttet, og kriminalforsorgen gør efter KRIMs opfattelse ikke noget ved problemet. Ombudsmanden har forgæves påtalt forholdene. Ifølge de europæiske fængselsregler skal handlende, der får tilladelse til at sælge deres varer i fængslerne, tage rimelige priser.

Landsforeningen KRIM har nu henstillet til arrestforvareren i Esbjerg, at tingene bringes i orden i hans arresthus, idet han ellers risikerer at blive indklaget eventuelt for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. I første omgang vil KRIM dog nøjes med at indklage sagen for Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvilket dog sjældent har den store effekt for de indsatte.