Vejledning til vidner, der henvender sig til KRIM

 
KRIM søger vidner til
voldshandlinger eller magtmisbrug begået af politifolk, fængselsfolk, vagtfolk o.lign.
Har du set politipersonale, fængselspersonale eller vagtpersonale begå vold eller udvise anden form for magtmisbrug mod andre, kan KRIM muligvis bruge dit vidneudsagn.

For at KRIM bedst muligt kan hjælpe den forurettede, vil KRIM gerne vide, hvor hændelsen skete og hvornår. Vi vil også gerne vide, om hændelsen blev overværet af andre vidner. Derudover skal vi bede om dit navn, adresse og telefonnummer, således at vi kan komme i kontakt med dig. Endelig bedes du fortælle din version af, hvad der skete. Du skal normalt udfylde alle fem lyseblå felter i formularen - dvs. felterne 1, 2, 3, 4 og 5.

Ønsker du hjælp til at udfylde formularen, er du velkommen til at ringe til KRIM på telefon 70 22 22 42
 
     
 
 

Klik her for at gå til formularen