Retshjælp til pårørende til indsatte

Klageformular

Klageformular der kan udskrives og afsendes med almindelig post.
 

 

Pårørende til indsatte i fængsel eller arresthus, for eksempel kærester, forældre, børn eller venner, henvender sig ofte til Krims Retshjælp, fordi de er rådvilde og bange og har brug for juridisk hjælp. Dette sker ofte i dagene umiddelbart efter, at et familiemedlem eller en ven er blevet fængslet. I denne situation har "de efterladte" ofte mange spørgsmål. Dem forsøger vi at besvare så godt, som vi kan. Pårørende er meget velkomne til at rette henvendelse til KRIM. KRIM besvarer også anonyme henvendelser.  

Pårørende til fængslede har normalt ret til at besøge denne, og de har ret til at få oplyst, hvor den pågældende er frihedsberøvet. Pårørende til en indsat har naturligvis også ret til at skrive til denne.

I øvrigt henvises der til siden "Typiske spørgsmål om indsattes rettigheder".

Pårørende, som føler sig dårligt behandlet af fængselsmyndighederne, kan også få hjælp fra KRIM til at klage eller eventuelt at søge erstatning. Du kan benytte vore klageformularer. 

 
      besoeg_rum.jpg
Besøgsrum i Vestre Fængsel i København.
Mange varetægtsfanger må nøjes med et ugentligt overvåget besøg af 30 minutters varighed. Indsatte fortæller undertiden, at de er villige til at indrømme forbrydelser, som de ikke har begået, for at skærme deres børn mod disse utålelige besøgsforhold.
     
     
     
 

  Vælg et emne nedenfo

 
     
  Retten til at vide hvor fængslede pårørende befinder sig  
  Foreningen "Savn"