De indsattes talsmænds rettigheder og pligter
 

 

KRIM anser talsmandsarbejdet som et vigtigt led i at sikre, at borgernes kontrol med kriminalforsorgen er effektiv.

Da information om talsmændenes rettigheder og pligter efter KRIMs opfattelse er et væsentligt grundlag for arbejdet, har vi på denne side samlet de regler, der gælder for talsmandsarbejdet. Vi vil løbende holde siden opdateret. Skriv til os, hvis du har spørgsmål, og skriv til os, hvis du vil fortælle om, hvordan talsmandsarbejdet fungerer i det fængsel eller arresthus, hvor du opholder dig.

Som eksempel på talsmandsordningens betydning kan det nævnes, at Folketingets Ombudsmand har udtalt, at talsmændene skal høres, inden kriminalforsorgen nedlægger en belægsafdeling. Se FOB.1983.139. Ombudsmanden har også udtalt, at talsmandsgruppen i et fængsel (eller andre grupper af indsatte) har ret til fællesmøder, foredrag mv. i fængslerne med repræsentanter fra KRM. 

 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Nogle af de indsattes talsmænd fortæller, at det kan være svært at slæbe fængselsledelsen til forhandlingsbordet. Dette kan være ulovligt, idet fængsler og arresthuse har pligt til at drøfte visse spørgsmål med talsmændene.
     
  Straffuldbyrdelsesreglerne  
  Talsmandsbekendtgørelse  
  Skrivelse fra Justitsministeriet om talsmandsbekendtgørelsen  
  Europæiske fængselsregler og talsmænd  
  Fangeblade  
  Vejledning om fangeblade  
  Tidligere talsmandsregler