Den europæiske torturkomite kalder PET's metoder over for anholdte for "psykologisk mishandling". PET vil fortsætte med sådanne metoder

 

Af Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

15. marts 2008

I slutningen af 2007 kom det frem i medierne, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) skulle have trukket hætter ned over hovedet på de personer, der blev anholdt i forbindelse med den såkaldte "terrorsag" fra Odense, således at de anholdte fik deres øjne dækket til under transporten til politistationen.

PET reagerede ved offentligt at benægte dette.

Ifølge Politiken online 19. december 2007 skrev tjenesten således i en mail til bladet blandt andet:
  "Det er normal procedure i sager, hvor der skal gennemføres kriminaltekniske undersøgelser, at den anholdte iføres en overtræksdragt med hætte, som skal sikre, at eventuelle spor – f.eks. sprængstoffer, krudt eller blod i den sigtedes tøj eller hår – ikke går tabt. Denne dragt, som ikke dækker ansigtet, svarer i øvrigt til den beklædning, som kriminalteknikere selv bruger, når de arbejder på et gerningssted".
 
PET hævdede således, at der blot var tale om almindelig hætter, der ikke dækkede ansigtet.

Efterretningstjenesten forsøgte tilsyneladende at vildlede offentligheden.

Senere har tjenesten erkendt, at man under de omhandlede anholdelser havde trukket hætter ned over hovedet på de anholdte for at forhindre dem i at se for eksempel politibilerne, de blev transporteret i. Politiken online den 28. februar 2008 skriver således:
  "I en udtalelse forsikrer efterretningstjenesten, at hensigten ikke var at ydmyge de anholdte. Årsagen var, at mændene ikke skulle kunne se PETs udrustning og køretøjer, lyder det. Men siden er fremgangsmåden ændret. Ved den store anholdelsesaktion i København i september sidste år brugte PET således ikke hætterne."

Efterretningstjenesten erkender således, at formålet med hætterne var at forhindre de anholdte i at kunne se, medens de havde hætterne på.
 
Det er forståeligt, at PET forsøger at dække over, at man gav de anholdte hætter på, således at de ikke kunne se. Denne metode betragtes af Den europæiske torturkomite (CPT) som psykologisk mishandling ("psychological ill-treatment").

CPT har således i "Extract from the 6th General Report" i "The CPT standards" ("Substantive" sections of the CPT's General Reports) fra 2006, afsnit 38, udtalt følgende:
  38. "In certain countries, the CPT has encountered the practice of blindfolding persons in police custody, in particular during periods of questioning. CPT delegations have received various - and often contradictory - explanations from police officers as regards the purpose of this practice. From the information gathered over the years, it is clear to the CPT that in many if not most cases, persons are blindfolded in order to prevent them from being able to identify law enforcement officials who inflict ill-treatment upon them. Even in cases when no physical ill-treatment occurs, to blindfold a person in custody - and in particular someone undergoing questioning - is a form of oppressive conduct, the effect of which on the person concerned will frequently amount to psychological ill-treatment. The CPT recommends that the blindfolding of persons who are in police custody be expressly prohibited."

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at tjenesten også i artiklen i Politiken den 28. februar udtalte, at man vil fortsætte med at bruge den omhandlede form for mishandling af fanger i Danmark. Tjenesten citeres i avisen for følgende udtalelse:
  "Det kan dog ikke udelukkes, at der også i fremtiden vil forekomme tilfælde, hvor det af sikkerhedsmæssige og taktiske årsager rent undtagelsesvist kan være nødvendigt og forsvarligt at anvende udstyr, som hindrer den anholdtes udsyn."
 
Det får næppe konsekvenser for efterretningstjenesten at begå ulovligheder. Borgerne i Danmark er henvist til at benytte en politiklageordning, der i sommeren 2007 af Europarådets menneskerettighedskommissær blev anset som ineffektiv og partisk.

Sagen om ulovlig brug af hætter dukkede op kun få måneder efter, at en båndoptagelse afslørede, at Politiets Efterretningstjeneste begår strafbare handlinger ved at dække over alvorlig kriminalitet. Læs artikel.