Politiets efterretningstjeneste lokker med løfter om
at ville se igennem fingre med grov kriminalitet og med "hurtigere" sagsbehandling hos andre myndigheder


 

14. november 2007

Af Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM


Ifølge Dagbladet Politiken den 12. november 2007 forsøgte Politiets Efterretningstjeneste (PET) at lokke en 22-årig mand fra København med løfter om, at man ville "se gennem fingre med diverse kriminelle forhold", hvis han ville arbejde for efterretningstjenesten. Det lykkedes den unge mand under et møde med to polititjenestemænd fra politiets efterretningstjeneste ubemærket at få tændt lydoptageren i sin mobiltelefon. På optagelsen kan man blandt andet høre een af de to politifolk udtale: "Vi er ligeglade med, hvor mange sorte penge du tjener". Senere udtaler en af politimændene: "Vi interesserer os ikke for, om du kører 150 kilometer i timen, eller om du sælger ti kilo hash". Senere under samtalen, da der bliver talt om, at den unge mand er i færd med at forsøge at få kørekort til taxa, tilbyder en af politifolkene: "Vi vil gerne hjælpe. Vi vil også gerne give noget tilbage". 

Under samtalen kommer den unge mand ind på, at han har problemer med at få sin 18-årige tyrkiske kone til Danmark på grund af "24-års reglen". Dertil svarer en af betjentene, at "der er ikke nogen problemer med din kones visum. Det kan være, vi i virkeligheden skulle prøve at få det til at gå lidt hurtigere". I samme forbindelse foreslår en af betjentene, at hvis den unge mand vil fortælle politiet om mistænkelige forhold, som han falder over, under sine besøg i Tyrkiet, så vil politiet gerne betale turen.

En af betjentene afslutter samtalen med at bemærke, at uanset hvad den unge svarer, kommer det ikke til at påvirke hans kones visumsag men tilføjer, at der er "masser af muligheder".

"Der er også mulighed for at komme ud at rejse nogen steder uden selv at skulle bruge penge på det. Hvis man laver et stykke arbejde, skal man også have noget for det. Du skal bare være øjne og ører og ikke en skid andet" afslutter den ene af betjentene, da den unge mand er ved at forlade lokalet.

Den følgende fredag eftermiddag sendte den unge en sms-besked til de to betjente, hvor han afslog deres tilbud om at blive meddeler for dem. Søndag blev han anholdt og varetægtsfængslet for terrorisme.

Link til Dagbladet Politikens optagelse af samtalen.

Punkt 5.1 i Rigsadvokatens Meddelelse nr. 2/2005 af 9. marts 2005 har følgende indhold:

 
  5.1. Før politiet gør brug af en person som meddeler, skal det over for denne tilkendegives
- at kriminalitet, han begår eller har begået, vil blive påtalt på samme måde som andres tilsvarende kriminalitet, og
- at han ikke kan forvente vederlag eller andre former for belønning for sit samarbejde med politiet, men at der efter gældende regler er mulighed for at erstatte positive udgifter, han har haft, og for at yde ham en dusør.

Læs meddelelsen fra Rigsadvokaten her. Det følger af samme meddelelse, at denne ikke gælder for Politiets Efterretningstjeneste. Imidlertid følger det af straffelovens kapitel 16, at det er strafbart, når politiet forsømmer sine pligter. En af politiets pligter er at "forebygge" kriminalitet. Politifolk, der ser igennem fingre med kriminelle aktiviteter, kan derfor straffes - dette gælder også politifolk ansat i politiets efterretningstjeneste.