Danske politifolk slår mere end 6 gange så mange mennesker ihjel som deres britiske kolleger


13. november 2006

I Storbritannien bor der mere end 10 gange så mange mennesker som i Danmark. Til trods herfor har det britiske politi kun fundet det nødvendigt at skyde og dræbe 16 mennesker gennem de seneste 5 år. I samme periode har det danske politi skudt og dræbt 10 mennesker. Mennesker er dermed 6 gange mere udsatte for at blive slået ihjel af politiets kugler, når de befinder sig i Danmark, end når de befinder sig i Storbritannien. 

KRIMs formand, advokat Claus Bonnez, påpeger, at den store forskel ikke kan forklares med forskelle på kriminalitetens grovhed eller lignende, idet der i Storbritannien registreres både mere og grovere kriminalitet, end tilfældet er i Danmark. Bombeangreb mod busser og tog i London og anden grov kriminalitet taler i sig selv for, at der kan være flere grunde til at skyde, når man er på politipatrulje i London end i København.

Efter KRIMs opfattelse hænger det overdrevne skyderi i Danmark sammen med, at det danske politi slipper godt fra det, medens dette ikke er tilfældet i Storbritannien, hvor kontrollen med politiet er langt mere effektiv end i Danmark. I en tidligere undersøgelse har KRIM påvist, at der 10 gange så ofte rejses disciplinærsager mod britiske politifolk, når der klages over dem, end tilfældet er, når der klages over danske politifolk.

KRIM har benyttet tal fra "Rigsadvokatens beretning" og fra "DR Nyheder/indland" (online) af 20. august 2006. Heraf fremgår, at det danske politi har skudt i alt 9 personer i tiden fra den 2. oktober 2001 til den 19. august 2006. Dertil kommer drabet, som fandt sted i Vordingborg den 4. november i år. Den britiske "Independent police complaints commission" har offentliggjort tilsvarende tal for det britiske politi i artiklen "Shootings by police officers in England and Wales since 1985". Her er tallene opgjort frem til 1. november 2006. Der er i England og Wales ca. 52 mio. indbyggere og i Danmark 5,2 mio. 

Armed police
BBC-foto af bevæbnede politifolk i London efter bombeangreb. Til trods for bombeangreb mod Londons busser og undergrundsbane slår britiske politifolk ikke lige så mange ihjel, som deres kolleger i Danmark.