Ulovlig afvisning af telefonopkald fra advokat til indsat i Politigårdens Fængsel i København

Det er en grundlæggende rettighed for indsatte i fængsler og arresthuse, at de har ret til at tale med deres forsvarer om sager, som de er sigtet i eller om andre emner som for eksempel fængselsforholdene. Normalt overholder fængselsmyndighederne denne regel. Det har således ikke siden 1983 været nødvendigt for ombudsmanden at præcisere reglerne for kriminalforsorgen, hvilket skete i udtalelsen FOB.1983.146.

Indtil 2 dage efter, at forsvareren til en indsat i Politigårdens Fængsel i København havde meddelt kriminalforsorgen, at han var begyndt at offentliggøre sine meninger om den indsattes afsoningsforhold på KRIMs hjemmeside, blev reglerne overholdt også for hans vedkommende. Nu nægtede en fængselsbetjent imidlertid den indsattes forsvarer at tale i telefon med ham. Det er KRIMs opfattelse, at handlingen var udtryk for strafbar magtmisbrug. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, blev derfor straks via telefax truet med  politianmeldelse. Klienten fik få timer senere lov til at ringe til sin forsvarer. Se brev til Kriminalforsorgen og se kriminalforsorgens svar.

Kriminalforsorgen har indført såkaldt "nul-tolerance", som håndhæves strengt. Selv ganske små forseelser hos de indsatte meldes til politiet, samtidigt med, at kriminalforsorgen selv afstraffer dem. De straffes således to gange for samme forseelse. Gælder denne kurs også over for personalets ulovligheder, vil direktoratet formentlig anmelde ovennævnte fængselsbetjent til politiet. Så vidt KRIM er informeret, er dette endnu ikke sket.   


Direktoratet for Kriminalforsorgens lokaler i Strandgade på Christianshavn.