Følg løbende med her i isolationsfangen Jan Henriks umenneskelige hverdag  


Jan Henrik er 35 år og har siden 1997 levet skiftevist i alle Danmarks lukkede fængsler med undtagelse af Statsfængslet i Ringe. Han er idømt forvaring for vold mod en fængselsbetjent samt vold, røveri og ulovlig tvang mod en prostitueret. Dommen indebærer, at Jan Henrik skal sidde i fængsel til han dør, medmindre en domstol beslutter, at han kan løslades.

Nogle få af personer, som Jan Henrik forbrød sig imod, er kommet lettere til skade. Når straffen er så streng, skyldes det, at Jan Henrik tidligere er dømt for vold og røveri. Han har aldrig slået nogen ihjel. Alligevel har han nu været indespærret i længere tid end mange drabsmænd og under betydeligt mere krænkende og nedværdigende forhold. 

Efter det oplyste har Jan Henrik med ganske få afbrydelser været isoleret siden 2003. Han fortæller, at han får negativ særbehandling, fordi han sidder i fængsel for vold mod fængselsbetjente. Andre indsatte bekræfter over for KRIM, at indsatte, som er straffet for kriminalitet mod fængselsbetjente, risikerer såkaldt "kold afsoning" eller "minimumsafsoning", hvor de chikanes og fratages flere frihedsgoder end andre indsatte.

Jan Henriks behandling er efter KRIMs opfattelse umenneskelig i en sådan grad, at artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) krænkes. KRIM holdes gennem mange kilder informeret om forholdene i danske fængsler, og det er vores opfattelse, at det er meget få indsatte, som pines i samme grad som Jan Henrik. KRIM påtænker snarest muligt at indgive stævning mod staten for krænkelse af EMRK artikel 3.


Billedet fra "Nyt fra Kriminalforsorgen" viser en typisk observationscelle fra et dansk fængsel.

Hvorfor er Jan Henriks forhold "umenneskelige"

Jan Henriks dagligdag

 

Jan Henriks reglement

Underretning til kriminalforsorgen (pdf)

Myndighedernes bemærkninger