Menneskerettighedsdomstolens definition af "tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling"


De forhold, som Jan Henrik lever under, er ifølge praksis ved menneskerettighedsdomstolen i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 3 om tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

I blandt andet sagen IORGOV v. BULGARIA ansås isolation over ca. 3 år for at være en krænkelse af artikel 3. Det skal bemærkes, at den indsatte i perioden havde adgang til 1 times daglig gårdtur i fællesskab med andre indsatte. Behandlingen blev til trods herfor anset som en krænkelse af art. 3. Det samme er tilfældet i sagen MATHEW v. THE NETHERLANDS, hvor der også var tale om langvarig isolation men i delvist fællesskab med andre indsatte. I sagen VAN DER VEN v. THE NETHERLANDS blev ugentlige (regelmæssige) kropsvisitationer, som ikke var begrundet i konkrete forhold hos den indsatte, anset som en krænkelse af artikel 3.

Jan Henrik udsættes for regelmæssige kropsvisitationer. Han har efter det oplyste været isoleret mere eller mindre uafbrudt i de sidste 3 år. Meget af tiden har han været udelukket fra kontakt af nogen art med andre indsatte. Efter KRIMs opfattelse overtræder Kriminalforsorgen artikel 3.

Som det fremgår blandt andet under "Jan Henriks reglement", udsættes han dagligt for mange andre krænkelser, som strider mod såvel national ret som almindelige menneskerettigheder. 


Billedet fra "Nyt fra Kriminalforsorgen" viser en typisk observationscelle fra et dansk fængsel.