Særligt om gæld til det offentlige i form af bøder,
sagsomkostninger og konfiskationsbeløb

 

 

Mange straffede fortæller KRIM, at politiet ofte standser dem på gaden og kropsvisiterer dem - nogle gange mange år efter, at de har udstået straffen. Penge, som politiet finder, bliver under tiden beslaglagt som afdrag på gamle bøder eller sagsomkostninger. Denne trafik kan være i strid med loven, og du kan bede om hjælp fra KRIM. Du kan ikke pålægges at betale bøder og sagsomkostninger, hvis det vil bringe dig i økonomiske vanskeligheder. Det er kun, hvis du kan men ikke vil betale en bøde, at du kan tvinges til at afsone bøden. Læs mere nedenfor:  
 
    Vælg et emne nedenfor:  
 
     
  Eftergivelse og henstand vedr. gæld opstået  ved strafbart forhold (f. eks. sagsomkostninger)  
  Afdragsordninger generelt  
  EMD om sagsomkostninger i Danmark  
  Manglende eftergivelse af sagsomkostninger er konventionsstridig  
  Sagsomkostninger fører til, at uskyldige bliver straffet  
  I andre lande forgældes domfældte ikke af sagsomkostninger  
  Om gæld i form af bøder, sagsomkostninger og konfiskationsbeløb