Fri proces bekendtgørelsen ændres hvert år
- nedenfor er medtaget et uddrag af bekendtgørelserne

 


Indtægtsgrundlaget beregnes på baggrund af skattemyndighedernes årsopgørelse for året før det år, der ligger forud for ansøgningstidspunktet. Ansøges der for eksempel om fri proces den 6. september 2012, skal årsopgørelsen vedrørende 2010 vedlægges ansøgningen. Indgives ansøgningen i december måned vedlægges derudover årsopgørelsen for året før. Ansøges der om fri proces for eksempel den 9. december 2012, skal årsopgørelserne både vedrørende 2010 og 2011 således vedlægges.

Såfremt ansøgerens økonomiske forhold på tidspunktet, hvor der søges fri proces, er væsentligt ændret i forhold til de indtægtsoplysninger, som fremgår af den eller de relevante årsopgørelser, skal den pågældendes ændrede økonomiske forhold lægges til grund. Dette har betydning, hvis en person, der ifølge årsopgørelsen har en indkomst, der overstiger bekendtgørelsens beløbsgrænser, for eksempel er blevet arbejdsløs eller er blevet indsat i fængsel og derfor nu ikke længere har indtægt eller har fået en væsentlig lavere indtægt.

 

 


bekendtgørelse nr. 1153 af 5. december 2011 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2010 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1236 af 9. december 2009 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1116 af 21. november 2008 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2007 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1295 af 8. december 2006 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1097 af 16. november 2005 om fri proces

bekendtgørelse nr. 1091 af 7. december 2000 om fri proces

bekendtgørelse nr. 993 af 14. december 1995 om fri proces

bekendtgørelse nr. 838 af 12. december 1990 om fri proces

bekendtgørelse nr. 573 af 17. december 1980 om fri proces