Ser du politifolk, fængselspersonale, vagtpersonale, dørmænd eller lignende
personer begå overgreb (for eksempel vold) mod andre, vil KRIM gerne underrettes

 Klik her og indsæt dine oplysninger.
 

 

Landsforeninen KRIM er taknemmelig for oplysninger fra borgerne om konkrete eksempler på overgreb som for eksempel vold eller trusler fra myndighedspersoner som for eksempel polititjenestemænd eller fængselsfunktionærer. Jo mere præcist du beskriver et overgreb, jo bedre har KRIM muligheder for at bremse sådan adfærd. KRIM er interesseret i dine oplysninger uanset om du kender forurettede eller ikke. Blot du kan angive tid og sted (for eksempel gadenavn, navn på diskotek eller lignende) for episoden, kan dine oplysninger være til gavn. 

Krim har siden sin begyndelse i 1967 ageret som selvbestaltet vagthund over for især fængselsmyndighederne og politiets magtmisbrug eller vold mod borgere. I de senere år har KRIM med mellemrum modtaget henvendelser, hvor borgere hævder, at de har været udsat for vold, trusler eller lignende fra personer i private vagtvirksomheder, for eksempel dørmænd på diskoteker. Det er også KRIMs indtryk, at der kan være uheldige alliancer mellem personer i vagtvirksomheder og ansatte i politiet. KRIM har derfor også fundet det relevant, at vagtfirmaer inkluderes.  

Bemærk: Det er tilladt at fotografere politifolk i aktion for eksempel med kameraet i en mobiltelefon. Du skal holde dig så langt på afstand, at du ikke "forstyrrer en politiforretning". Få måneder efter at en journalist, der havde givet sig ud som medarbejer, i februar 2007 havde udsmuglet meget kompromitterende fotos fra institutionen "Strandvænget" i Nyborg, der dannede grundlag for TV-indslaget "Er du åndssvag?", blev det gjort strafbart for pårørende eller andre at medbringe mobiltelefoner og tilsvarende udstyr i danske fængsler og arresthuse. Hvorvidt straffen kan nedsættes eller bortfalde over for en person, der tilvejebringer fotos af personale i et fængsel, der mishandler de indsatte, kan det være svært på forhånd at udtale sig om. 
 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Ser du politiet eller f. eks. en dørmand bruge unødig magt, kan du (uanset om du kender eller ikke kender offeret) gå til KRIM med dine oplysninger.
     
  Liste over offentliggjorte episoder, hvor vidneudsagn ønskes