Landsforeningen KRIM yder gratis retshjælp og rådgivning til indsatte, indsattes
pårørende og indsattes talsmænd. Samling af retsregler praksis mv.

 

                 
   
Retshjælp til indsatte i fængsler og arresthuse. Information om regler og praksis  
         
     
Retshjælp til pårørende til indsatte om for eksempel besøg, økonomi mv. Information om regler og praksis
       
       
Rådgivning til indsattes talsmænd om disses rettigheder i forhold til fængselsmyndighederne. Information om regler og praksis