Indsattes talsmænd i fængsler og arresthuse

 Klik her for elektronisk klageformular, der udfyldes og afsendes on-line.

Klik her for at udskrive klageformular, der sendes som almindelig post.
 

 

Fængsler og arresthuse har pligt til at lade de indsatte vælge talsmænd. De har også pligt til at høre på talsmændene.

Talsmandsgruppen i et fængsel eller arresthus har ret til at holde møder i fængslerne med KRIM, og de har også ret til telefonisk kontakt med KRIM. Klik her for at skrive en meddelelse til KRIM.

KRIM tilbyder talsmændene juridisk bistand og koordinerer talsmandsarbejdet på tværs af fængsler og arresthuse.

Talsmændene (og andre indsatte) har ret til at udgive fangeblade. KRIM skal venligst bede om, at man, når man udgiver nye fangeblade, fremsender et eksemplar til KRIM. Alle fangeblade indsættes i samlingen af fangeblade i KRIMs bibliotek.

Overførsel til andet fængsel eller anden chikane mod talsmænd på grund af lovligt talsmandsarbejde meldes til politiet af KRIM.

 
     
Nogle af de indsattes talsmænd fortæller, at det kan være svært at slæbe fængselsledelsen til forhandlingsbordet. Dette kan være ulovligt, idet fængsler og arresthuse har pligt til at drøfte visse spørgsmål med de indsattes talsmænd.
     
     
    Vælg et emne nedenfor:  
     
  Meddelelser fra KRIM  
  Regler for talsmandsarbejdet mv.