Den europæiske torturkomites besøg i Danmark i 2008
 

 
Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

2. februar 2008


I forbindelse med den europæiske torturkomites besøg i Danmark på et tidspunkt i 2008 hører KRIM gerne fra borgere, som er bekendt med eksempler på dårlig behandling af indsatte i fængsler og arresthuse eller disses pårørende.

Vi vil også gerne have eksempler på politiklagesager, hvor statsadvokaterne eller rigsadvokaten mere eller mindre kritikløst har givet politiet medhold i, at der ikke var noget at kritisere i klagesager. Desuden modtager vi gerne eksempler på klagesager, hvor kriminalforsorgen har afvist rimelige klager fra indsatte eller disses pårørende.

Endelig vil vi gerne høre fra borgere, som forgæves har søgt erstatning for overgreb fra politiet eller fængselsmyndighederne.

Internationale organer som for eksempel Den europæiske torturkomite eller Den europæiske Menneskerettighedsdomstol har gennem de senere år i betydelig grad skærpet praksis, således at handlinger, der tidligere ikke blev kritiseret, nu mødes med kritik.

I maj 2007 fremkom FN's torturkomite med kritik af den omfattende brug af isolationsfængsling i Danmark. Endvidere modtog den danske politiklageordning alvorlig kritik, idet komiteen fandt, at den er partisk og afhængig af politiet. Komiteen udtalte bekymring over de mange klager over politivold og drab begået af politifolk i Danmark.

Se flere afgørelser og udtalelser fra menneskerettighedsdomstolen og andre internationale organer i KRIMs database.

Har du oplysninger om overgreb fra politiet eller fængselsmyndighederne eller anden kritisabel adfærd, hører vi gerne derom.

Du kan træffe KRIM på telefon 70 22 22 42 på hverdage mellem kl. 10.00 og 16.00.

Du kan udfylde vores elektroniske formular. Du kan også skrive en e-mail til KRIM på krim@krim.dk.

Endelig kan du skrive et almindeligt brev til KRIM på adressen:   
  KRIM
Fiskergade 33-37
8000  Århus C.