Straffedes ansættelse, straffeattester, kriminalregisteret,
offentlig hjælp under afsoning, gæld, sagsomkostninger, bøder mv. 

 
    Vælg et emne nedenfor:  
Straffeattester forhindrer mennesker, der har udstået en straf i at komme ind på arbejdsmarkedet. Der findes ingen offentliggjort opgørelse over det tab, som straffeattester påfører samfundet.
     
  Straffedes ansættelse i det private og i det offentlige  
  Reglerne om straffeattester, registrering af straffede mv.  
  Økonomisk hjælp under afsoning, børnepenge, a-kassekontingent mv.  
  Straffedes gæld (sagsomkostninger, bøder, erstatning mv.)  
  Medieomtale af personers tidligere straffedomme