Fængselsbetjente med "negativ korpsånd" mopper kolleger og indsatte

 
Det har længe været KRIMs opfattelse, at en gruppe  fængselsbetjente misbruger deres magt, og at disse saboterer de indsattes muligheder for en anstændig tilværelse også efter løsladelsen blandt andet med risiko for, at de blot bliver mere rå kriminelle af at sidde i fængsel. .

KRIM har god dokumentation for sin påstand blandt andet fra kriminalforsorgen selv.

I rapporten "Mindskelse af frafald" fra foråret 2002 påpeger en projektgruppe under kriminalforsorgen, at det næppe er vanskelige indsatte men derimod en "negativ korpsånd" hos grupper af fængselsbetjente, som er årsagen til et stort frafald blandt nye fængselsbetjente. Rapporten påpeger blandt andet, at det er nødvendigt at lære fængselsbetjentene, at andre faggrupper i fængslet (og de indsatte) ikke er "ens fjender". Rapporten peger endvidere på, at der "i den danske kriminalforsorg hersker en 0-fejlskultur", som bremser "nytænkning" og virker "ansvarsforflygtigende". Rapporten citerer tidligere ansatte for at undre sig over, "at man i kriminalforsorgen kan få udbetalt sin fulde løn uden at lave noget overhovedet". Den omtaler "arbejdsmoralen som dårlig og direkte nedbrydende". Fængselsbetjente i de lukkede fængsler, som vil gøre en indsats for at hjælpe de indsatte på rette vej mødes "med sanktioner" og "systematisk nedvurdering" fra de kolleger, som ikke vil bestille noget, og som rapporten betegner som "negative elementer".
 

Fængselsbetjente: Indsatte for "tæv" af kolleger. Kriminalforsorgen gør ingenting ved det
Velrenommerede fængselsledere tyranniseres væk fra fængslerne af fængselsbetjente
Justitsministeriets svar på spørgsmål nr. 282 fra retsudvalget om afskedigelse af fængselslærere - 2010 Socialrådgivere: Fængselsbetjente mobber, håner og "forsømmer deres opgaver"
Fængselsbetjente, der vil gøre deres arbejde, frygter "bad standing" hos tyranniske kolleger
Fængselsbetjent frygtede, at tyranniske kolleger "ville opsøge hende i hendes hjem"
Rapporten mindskelse af frafald fra foråret 2002
Ankerhusrapporten fra september 2007 med KRIMs kommentarer
Psykopater blandt fængselsbetjente?
KRIM sætter fokus på grænseoverskridende fængselspersonale
Undersøgelse:  Indsatte frygter voldelige fængselsbetjente mere end voldelige medindsatte
Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester (Kammeradvokaten marts 2008)

Flere artikler om fængselspersonalet

  Her fandtes et billede, som Direktoratet for Kriminalforsorgen den 5. september 2007 har bedt KRIM fjerne. Billedet viste fængselspersonale, der som led i personaleuddannelsen var i gang med at overmande en "indsat" (formentlig en anden kursist). Billedet så voldsomt ud. KRIM ønskede med billedet at motivere kriminalforsorgen til i højere grad at uddanne personalet i ikke-voldelige konfliktløsninger.

Anmodningen fra Kriminalforsorgen er et godt eksempel på den lukkethed, som efter KRIMs opfattelse i vidt omfang kendetegner kriminalforsorgens aktiviteter.